Ceník

Ceny jsou nákladové a úměrné rozsahu výžádané péče nebo opravy. Cena dále zohledňuje v čase
a místě stále neobvyklé vybavení a technologie znalou a zručnou obsluhu.

Rozsah oprav se stanoví na základě léčebného plánu osouhlaseného klientem.

Péče nasmlouvaná vaší zdravotní pojišťovnou se nemusí shodovat s vámi očekávánými výsledky
léčby a našimi požadavky na odpovědně a odborně vedenou zubní péči.

Pokud Vaše očekávání přesahují rozsah nasmlouvané péče, můžete zvolit bezpečnější a šetrnější
léčebné procedúry dle svých možností.

Ke každému záchovnému zákroku je dostupná i nezáchovná, medicínsky vhodná, chirurgická
alternativa v režii zdravotní pojišťovny.

Úplný sazebník pro samoplátce je k nahlédnutí v ordinaci.